Záručná politika spoločnosti Swarovski

Spoločnosť Swarovski poskytuje plnú zákonnú záruku pokrývajúcu výrobné a materiálové chyby na originálne značkové výrobky Swarovski zakúpené vo vlastných predajniach Swarovski (vrátane online) alebo u autorizovaných predajcov Swarovski. Záruka sa vzťahuje len na poškodenia, ktoré podľa názoru spoločnosti Swarovski alebo autorizovaného predajcu Swarovski neboli spôsobené nehodou alebo nevhodným používaním, bežným opotrebovaním, úpravou, pokusom o opravu, nedbalosťou alebo nedodržaním špeciálnych rád spoločnosti Swarovski týkajúcich sa starostlivosti o výrobok. Každý výrobok, ktorý sa v rámci tejto záruky ukáže ako chybný, môže byť podľa uváženia spoločnosti Swarovski alebo autorizovaného predajcu Swarovski:

1. Nahradí sa identickým kusom, ak je k dispozícii:
2. Nahradený kusom porovnateľnej hodnoty alebo
3. Opravený v závislosti od stupňa poškodenia zaručeného výrobku, ako aj od možnosti a dostupnosti náhradných dielov. Poškodený výrobok je potrebné odovzdať v najbližšej predajni Swarovski alebo u autorizovaného predajcu Swarovski, ktorý ho zašle miestnej obchodnej spoločnosti Swarovski. Tento záručný servis sa poskytuje bezplatne. Pre prípad reklamácie si uschovajte doklad o kúpe alebo doručení, darčekový doklad alebo certifikát pravosti. Doklad o kúpe alebo certifikát slúži ako doklad o kúpe a pravosti zakúpených výrobkov a ako dôkaz o nároku na túto záruku. Tieto záručné podmienky platia v prípade, že na konkrétne výrobky nie sú poskytnuté osobitné záručné podmienky. Spoločnosť Swarovski si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto záručné podmienky s dôsledkami do budúcnosti podľa vlastného uváženia. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva.

Doklad o kúpe

Ako doklad o kúpe si uschovajte faktúru alebo pokladničný doklad.

V prípade výrobkov zakúpených v obchode slúži pokladničný doklad ako doklad o kúpe a bude sa vyžadovať pri prípadnej reklamácii.

Uchovávajte ju na bezpečnom mieste. V prípade výrobkov zakúpených v internetovom obchode slúži dodací list ako záručný doklad a certifikát na online objednávku.

Pri všetkých nákupoch online je potrebné predložiť faktúru alebo dodací list, aby bolo možné uplatniť akékoľvek nároky týkajúce sa záruky a podobne.

Medzinárodná výmena

Z rôznych dôvodov (okrem iného vrátane rôznych kolekcií šperkov v USA, Ázii, Európe a v prípade nášho cestovného maloobchodu, rôznych daní, odlišnej cenovej štruktúry, miestnych právnych požiadaviek a logistických dôvodov) spoločnosť Swarovski nemá medzinárodné pravidlá výmeny alebo vrátenia peňazí. V dôsledku toho teda nemôžeme vymeniť, nahradiť alebo vrátiť peniaze za výrobky zakúpené v zahraničí.

 

product