Tieto Zásady ochrany osobných údajov spolu s UŽÍVATEĽSKÝMI PODMIENKAMI webovej stránky dekastore.sk upravujú vaše používanie webovej stránky.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na programy, služby alebo webové stránky tretích strán, a to ani v prípade, že ich používate/pristupujete k nim prostredníctvom prostriedkov uvedených na stránke dekastore.sk. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie poskytované alebo zhromažďované tretími stranami. Ak sa tieto Zásady ochrany osobných údajov neuplatňujú, mali by ste si pred poskytnutím svojich osobných údajov prečítať zásady ochrany osobných údajov a súvisiace podmienky uverejnené na príslušnej webovej stránke alebo v programe, ktorý používate, alebo ktoré sa vzťahujú na iné služby, ktoré využívate.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, preto si ich pozorne prečítajte skôr, ako začnete využívať služby dekastore.sk. Pri registrácii alebo inom používaní webovej stránky musíte potvrdiť, že ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítali a porozumeli im. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, odporúčame vám, aby ste webové stránky nepoužívali.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť DEKA-S s.r.o., kód právnickej osoby: 305929684, adresa: Kontaktné telefónne číslo: Dunajská 66, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, kontaktný telefón: +(ďalej len "dekastore.sk" alebo "my").

O bezpečnosť vašich osobných údajov sa stará aj náš nezávislý úradník pre ochranu osobných údajov, ktorého telefónne číslo je +421948909864, e-mailová adresa: ishop@dekastore.sk.

1. NA AKÉ ÚČELY A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?
Zhromažďujeme a spracúvame len také vaše osobné údaje, ktoré sú dostatočné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa spracúvajú.

Vzhľadom na nami poskytované služby a služby, ktoré využívate, funkcie dekastore.sk a vaše ďalšie interakcie s nami môžeme spracúvať tieto vaše osobné údaje:

Kategória údajov Osobné údaje, ktoré sa majú zhromažďovať a spracúvať Odkiaľ pochádzajú údaje
Vaše identifikačné, základné a kontaktné údaje

Identifikačné údaje: Vaše meno, priezvisko;

Kontaktné informácie: E-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska.

Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete podľa vlastného výberu: dátum narodenia, pohlavie, výber jazyka, názov a údaje o spoločnosti, ak s nami komunikujete v mene spoločnosti, ďalšie informácie, ktoré nám o sebe poskytnete.

Získané od vás, keď odovzdáte dekastore.sk svoju objednávku a údaje potrebné na jej realizáciu, vytvoríte si osobný účet dekastore.sk a uvediete v ňom svoje údaje, kontaktujete nás s požiadavkou, otázkou, sťažnosťou a pod.
Technické / administratívne údaje o registrácii, pripojení a účte

Údaje o registrácii a pripojení: E-mailová adresa a heslo, ktoré uchovávame bezpečne zašifrované a neviditeľné.

Technické/administratívne údaje potrebné na prevádzku a bezpečnosť účtu: ID používateľa, stav účtu (aktívny, zablokovaný atď.), IP adresa, technické údaje o pripojeniach k účtu a akciách v účte.

Ďalšie informácie: poznámka, že ste si prečítali Podmienky používania dekastore.sk a/alebo Zásady ochrany osobných údajov, dátum a čas ich prečítania.

Získané od vás pri registrácii na dekastore.sk a vytvorení účtu.

Automaticky vytvorené alebo zaznamenané (vrátane súborov cookie a podobných technológií), keď sa zaregistrujete, pripojíte k svojmu účtu alebo ho používate (napríklad technické údaje).

Údaje o nákupoch

Údaje o vašej objednávke: objednané položky, ich množstvo, ceny, poskytnuté zľavy, použité a/alebo nahromadené bonusy, použité kupóny, dátum a čas odoslania objednávky.

Platobné informácie: spôsob, dátum a čas platby, platobné údaje.

Informácie o preprave: spôsob prepravy a/alebo adresa doručenia, hlavné údaje príjemcu, ak ste ako príjemcu uviedli tretiu stranu.

Informácie o stave a priebehu objednávky: pripravená, odoslaná, doručená, informácie o vrátení atď.

Informácie o komunikácii: informácie o komunikácii a komunikácii s vami o objednávke a jej plnení, vaša spätná väzba a hodnotenie, obsah ďalšej komunikácie.

Ďalšie informácie: poznámka, že ste sa oboznámili s podmienkami predaja a/alebo so zásadami ochrany osobných údajov, dátum a čas oboznámenia.

Ak nakupujete ako registrovaný zákazník, údaje o nákupe sú prepojené s ďalšími údajmi uloženými vo vašom osobnom účte.

Získané od vás, keď si objednáte tovar na dekastore.sk, zaplatíte za objednávku, kontaktujete nás (alebo my vás) s otázkami týkajúcimi sa objednávky a jej vybavenia, keď nás kontaktujete ohľadom vrátenia tovaru atď.

Generované v priebehu plnenia objednávky alebo získané od obchodníkov, ktorých produkty kupujete, a/alebo partnerov, ktorí nám pomáhajú plniť objednávky (napr. informácie o tom, že objednávka bola zaplatená, odoslaná, doručená atď.).

Zhromažďované prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií, ak sú tieto informácie potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy, prijatie objednávky a jej spracovanie (napr. súbory cookie zaznamenávajú, že ste si prečítali zásady nákupu a/alebo ochrany osobných údajov).

Vaše súhlasy, voľby komunikácie a/alebo možnosti správy služieb.

Súhlasy a možnosti komunikácie: váš súhlas so zasielaním marketingových a/alebo iných oznámení, informácie o objednávaní oznámení a/alebo ich odmietnutie.

Voľby služieb: informácie o službách dekastore.sk, ktoré využívate (napríklad účasť na "DEKASTORE BONUS", služba personalizácie obsahu, výber mesta a podobne), ich objednanie a/alebo odmietnutie.

Vaše voľby týkajúce sa súborov cookie.

Prijaté od vás (a zaznamenané automatizovanými prostriedkami vrátane súborov cookie a podobných technológií), keď označíte príslušné súhlasy a/alebo voľby, objednáte príslušné oznámenia a/alebo služby alebo ich odmietnete.
Vaše navigačné údaje na webovej stránke dekastore.sk. 

Údaje o navigácii: zobrazené stránky, zobrazené položky, dátum a čas prehliadania, trvanie navigácie, položky umiestnené v nákupnom košíku a/alebo v zozname želaní, dátum a čas umiestnenia, kliknutia na reklamy, iné kliknutia a zdieľanie obsahu, informácie o tom, odkiaľ používatelia pristupujú na webové stránky, okrem iného vrátane štatistík partnerských odkazov.

Technické údaje: IP adresa, ID relácie, použitý prehliadač, typ zariadenia, rozlíšenie.

Sú zhromažďované pomocou cookies a podobných technológií, keď sa pohybujete na webových stránkach dekastore.sk.

Generované počas vašej navigácie (napríklad štatistické informácie o navigácii na webovej stránke).

Ostatné údaje, ktoré sa generujú pri používaní príslušných služieb dekastore.sk.

Údaje, ktoré sa generujú pri používaní určitých služieb alebo funkcií dekastore.sk: napríklad pri ukladaní produktov do "Zoznamu želaní", pri výbere a uložení možnosti výberu mesta (pre zobrazenie najbližších odberných miest), pri uložení možnosti výberu jazyka webovej stránky atď.

Ak tieto činnosti vykonávate ako registrovaný zákazník, údaje sú prepojené s inými údajmi o vás ako registrovanom zákazníkovi.

Prijaté od vás (a zaznamenané automatickými prostriedkami vrátane cookies a podobných technológií), keď používate príslušnú službu alebo funkciu dekastore.sk.
Zobrazenie údajov z bulletinov a iných oznámení Informácie o tom, že oznámenie bolo úspešne doručené, informácie o otvorení oznámenia, ako aj dátum a čas otvorenia, kliknutie na odkazy uvedené v oznámení, informácie o preposlaní e-mailu (bez určenia adresáta), informácie o odmietnutí oznámenia (z príslušného typu oznámenia). Informácie o tom, že dostávate a zobrazujete informačné bulletiny a iné elektronické oznámenia, sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.
Obsah, ktorý zdieľate na dekastore.sk Recenzie, hodnotenia, otázky o produktoch a iný obsah, ktorý uverejníte a/alebo zdieľate na dekastore.sk. Nezabudnite, že obsah uverejňujete sami, takže za obsah, ktorý zdieľate, nesiete výhradnú zodpovednosť. Prijaté od vás, keď zverejníte relevantný obsah na dekastore.sk
Údaje o komunikácii s vami Keď sa na nás obrátite so žiadosťou o pomoc, položíte nám otázky, poskytnete nám spätnú väzbu, sťažnosti atď., spracúvame záznamy a kópie vašej komunikácie s nami, dokumenty a údaje, ktoré nám poskytnete, a údaje, ktoré sami zhromažďujeme, ak a v rozsahu potrebnom na posúdenie vašej žiadosti a poskytnutie odpovede.

Získané od vás, keď nám zašlete žiadosť, spätnú väzbu, sťažnosť alebo iný dotaz.

Zhromaždené nami z informácií, ktoré o vás už máme, a/alebo získané od tretích strán (napr. predajcov, vládnych agentúr atď.), keď a v rozsahu potrebnom na posúdenie vašej žiadosti a poskytnutie odpovede.

Údaje zo sledovania z videokamier Údaje z videodohľadu: Váš obraz ako tváre. "dekastore.sk" má oprávnený záujem starať sa o bezpečnosť osôb, ich zdravie a verejný poriadok, ako aj o bezpečnosť majetku a priestorov výdajných stredísk predajní. V prípadoch krádeží, poškodenia majetku alebo inej protiprávnej činnosti poskytujú videozáznamy možnosť zaznamenať, vyšetriť a dokázať uvedené udalosti. Pred vstupom do priestorov alebo na územie "dekastore.sk", kde sa vykonáva kamerový dohľad, sú poskytované oznámenia o prebiehajúcom kamerovom dohľade. Prijaté od vás pri vstupe do priestorov predajní dekastore.sk, v ktorých je zaznamenaný obraz zachytený v zornom poli videokamier.

2. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Nákup tovaru a plnenie vašich objednávok.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme mohli prijímať, spravovať a plniť vaše objednávky tovaru, okrem iného vrátane spracovania platieb, doručenia tovaru, prijatia vrátenia tovaru, fakturácie, komunikácie s vami o otázkach týkajúcich sa objednávky a jej plnenia, ich preskúmania a riešenia atď.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Vaše identifikačné a kontaktné údaje;

Vaše údaje o nákupe;

Komunikačné údaje, kedy a do akej miery súvisia s konkrétnou zákazkou

Za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi vami a dekastore.sk alebo iným príslušným predajcom

Konkrétna objednávka a súvisiace údaje a dokumenty sa uchovávajú 10 rokov po jej vykonaní.

Vaše údaje, ktoré ste si uložili do svojho osobného účtu na dekastore.sk na účely ďalších objednávok (napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, dodacie adresy), sa uchovávajú dovtedy, kým je váš účet platný, alebo kým ich vy sami zo svojho účtu nevymažete.

2.2 Poskytovanie služieb dekastore.sk
Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, aby sme vám mohli poskytovať služby a funkcie v súlade s podmienkami používania dekastore.sk a/alebo vašou voľbou.

2.2.1 Registrácia, správa vášho osobného účtu dekastore.sk a poskytovanie služieb súvisiacich s účtom
Registráciou a vytvorením osobného účtu na dekastore.sk môžete nakupovať rýchlejšie a pohodlnejšie, prezerať si históriu svojich nákupov, spravovať svoje údaje a voľby a využívať služby dekastore.sk poskytované len registrovaným zákazníkom.

Aby sme mohli zabezpečiť správne fungovanie vášho účtu, jeho bezpečnosť a poskytovať služby súvisiace s účtom, spracúvame tieto vaše údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Technické a administratívne údaje o registrácii, pripojení a účte;

Ďalšie údaje uložené vo vašom účte dekastore.sk a/alebo s ním súvisiace:

 • Identifikačné, kontaktné, dotazníkové a iné údaje, ktoré zadáte a uložíte vo svojom účte (doručovacie adresy atď.);
 • História vašich nákupov a údaje o nákupoch;
 • Vaše súhlasy, voľby komunikácie a/alebo správy služieb.
Podmienky používania webovej stránky dekastore.sk, t. j. zmluva o využívaní služieb dekastore.sk, uzatvorená medzi vami a dekastore.sk.

Registračné údaje, údaje o pripojení a ďalšie údaje o účte uchovávame dovtedy, kým je váš účet na dekastore.sk aktívny, t. j. kým ho nevymažete.

Keď vymažete svoje konto, vaše identifikačné, kontaktné a iné údaje sa nenávratne zničia alebo odosobnia, aby vás už nebolo možné identifikovať. Údaje o nákupoch oddelené od vášho účtu sa uchovávajú po určitú dobu (t. j. 10 rokov).

2.2.2 Personalizácia obsahu a odporúčania
Aby sme vám uľahčili a urýchlili navigáciu a nakupovanie a zabezpečili, že poskytovaný obsah bude spĺňať vaše potreby, odporúčame vám na dekastore.sk produkty, služby, funkcie a poskytujeme vám obsah, ktorý pre vás môže byť relevantný.

Aby sme vás mohli lepšie spoznať a poskytovať vám skutočne relevantný obsah, spracúvame vaše údaje, ako je uvedené nižšie.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Údaje o registrovaných klientoch:

 • Identifikačné údaje a údaje z dotazníka, ako aj ID používateľa uvedené vo vašom účte na dekastore.sk;
 • Údaje o vašich nákupoch;
 • Vaše navigačné údaje na dekastore.sk;
 • Ďalšie údaje, ktoré vznikajú pri používaní príslušných služieb dekastore.sk;
 • Vaše súhlasy, voľby komunikácie a/alebo správy služieb.
Podmienky používania webovej stránky dekastore.sk, t. j. zmluva o využívaní služieb dekastore.sk, uzatvorená medzi vami a dekastore.sk.

Pokiaľ ste registrovaným zákazníkom a/alebo používate službu personalizácie obsahu a odporúčaní.

Ak by pre vás personalizácia obsahu a odporúčania neboli relevantné, môžete túto službu kedykoľvek odmietnuť nastavením príslušných možností vo svojom konte v samoobslužných službách.

Ak službu personalizácie obsahu a odporúčaní odmietnete, vaše údaje sa na tento účel už nebudú zhromažďovať a spracúvať.

Data of unregistered clients:

 • ID relácie;
 • The data of your navigation on the website dekastore.sk recorded during the session.

Je dôležité poznamenať, že všetky navigačné údaje neregistrovaného zákazníka sa zhromažďujú a spracúvajú len depersonalizovane a neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby.

V určitých prípadoch vás dekastore.sk môže rozpoznať ako používateľa, ktorý sa vracia, a prepojiť údaje zhromaždené počas predchádzajúcej(-ých) relácie(-í) navigácie s údajmi novej relácie navigácie. Ani v tomto prípade vás však nemôžeme identifikovať ako konkrétnu osobu, pretože navigačné údaje nie sú prepojené so žiadnymi inými osobnými údajmi a identifikátormi.

Váš súhlas, ktorý poskytujete pri potvrdzovaní výberu súborov cookie.

Tak dlho, ako je váš súhlas platný, maximálne však dva roky.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek spravovať a odvolať zmenou voľby súborov cookie, ako je uvedené v Zásadách používania súborov cookie.

2.2.3 Členstvo v "DEKASTORE CLUB" a poskytovanie klubových výhod
Aby sme vám poskytli ešte viac výhod, vytvorili sme "DEKASTORE CLUB".

Po tom, ako sa stanete členom "DEKASTORE CLUB", vám budú poskytované špeciálne osobné a všeobecné ponuky dekastore.sk, iných obchodníkov a partnerov dekastore.sk, pripravené na základe histórie vašich nákupov a navigácie, a na tento účel budeme spracovávať vaše údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov
 • Identifikačné, dotazníkové a kontaktné údaje uvedené vo vašom účte na dekastore.sk;
 • Váš členský status - člen alebo VIP člen, dátum nákupu a platnosť statusu (platí len pre VIP členstvo); - údaje o vašich nákupoch;
 • Vaše navigačné údaje na webovej stránke dekastore.sk;
 • Vaše súhlasy, voľby komunikácie a/alebo správy služieb.
Váš súhlas, ktorý dávate pri vstupe do "DEKASTORE CLUB" a Pravidlá vernostného programu dekastore.sk "DEKASTORE CLUB".

Pokiaľ ste členom "DEKASTORE CLUB".

Svoje členstvo v "DEKASTORE CLUB" môžete kedykoľvek zrušiť nastavením príslušných možností vo svojom účte v samoobslužných službách.

Ak zrušíte svoje členstvo v "DEKASTORE CLUB", už vám nebudú zasielané ponuky "DEKASTORE CLUB" a nebudú vám poskytované žiadne ďalšie výhody "DEKASTORE CLUB".

2.2.4 Poskytovanie ďalších služieb a funkcií dekastore.sk
Našim zákazníkom ponúkame širokú škálu užitočných služieb a funkcií, ktorých poskytovanie si vyžaduje spracovanie niektorých vašich údajov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých službách a ich obsahu nájdete v podmienkach používania webovej stránky dekastore.sk.

Ak napríklad využijete službu "Zoznam prianí", uložíme tovar, ktorý ste vložili do "Zoznamu prianí". V tomto prípade budeme spracovávať zoznam tovaru, ktorý sa nachádza v "Zozname želaní", ako aj informácie o tom, kedy bol tovar do neho umiestnený. Ak sa pohybujete ako registrovaný zákazník, budeme uchovávať tovar, ktorý ste vložili do nákupného košíka, až 90 dní a budeme uchovávať aj informácie o tom, kedy tam bol tovar vložený. Keď si na webovej lokalite vyberiete mesto, aby ste videli najbližšie miesta vyzdvihnutia, uložíme váš výber a ďalej ho spracujeme.

Keď používate služby a funkcie dekastore.sk ako registrovaný používateľ, zvyčajne ukladáme vaše voľby a údaje, ak ste ich poskytli, a spájame ich s vaším osobným účtom a ďalšími údajmi, ktoré spracúvame.

Neoddeliteľnou súčasťou niektorých služieb je zasielanie elektronických a iných oznámení (napr. oznámenia o opustených nákupných košíkoch, oznámenia o znížení cien položiek uložených v "zozname prianí", oznámenia o vypršaní platnosti bonusov atď.). Pri zasielaní takýchto oznámení o službách použijeme aj vaše kontaktné údaje, napríklad vašu e-mailovú adresu. V mnohých prípadoch vám dávame možnosť odmietnuť zasielanie servisných oznámení nastavením príslušných volieb vo vašom účte a/alebo kliknutím na odkaz na odmietnutie v e-maile a po odmietnutí zasielania oznámení si vaše voľby pre zasielanie oznámení ponecháme.

Právnym základom spracúvania údajov na účely uvedené v tomto odseku sú Pravidlá používania webovej stránky dekastore.sk (t. j. zmluva uzatvorená medzi vami a dekastore.sk) alebo v jednotlivých prípadoch váš súhlas, ktorý udelíte na konkludentné úkony s využitím príslušnej služby alebo funkcie.

Osobné údaje uchovávame na účely uvedené v tomto odseku dovtedy, kým sú potrebné na poskytovanie príslušnej služby alebo funkcie a/alebo kým túto službu alebo funkciu používate.

2.3 Priamy marketing a iné marketingové aktivity

2.3.1 Všeobecné a personalizované oznámenia o priamom marketingu
Na stránke dekastore.sk sa môžete prihlásiť na odber noviniek, informácií o novinkách, akciách, zľavových kódoch a lotériách dekastore.sk, ako aj ponúk šitých na mieru špeciálne pre vás podľa vašej nákupnej histórie a navigácie. Aby sme vám mohli poskytovať takéto ponuky a informácie, spracúvame tieto vaše údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Vaše kontaktné údaje;

História vašich nákupov a navigácie na dekastore.sk, ak ste sa rozhodli dostávať ponuky na mieru;

Zobrazenie údajov o bulletinoch a iných oznámeniach.

Váš súhlas, ktorý poskytujete prihlásením sa na odber newsletterov, všeobecných a/alebo na mieru šitých oznámení a ponúk dekastore.sk.

Údaje o prehliadaní informačných bulletinov a iných oznámení spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Zhromažďovanie a analýza takýchto údajov nám umožňuje vyhodnocovať relevantnosť a účinnosť priamych marketingových kampaní, aby boli oznámenia pre vás zaujímavé a relevantné a aby bol nami vykonávaný priamy marketing efektívny.

Pokiaľ je váš súhlas platný.

Súhlas so zasielaním newsletterov, všeobecných a/alebo prispôsobených oznámení a ponúk môžete kedykoľvek odvolať nastavením príslušných možností vo svojom účte na dekastore.sk alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-maile, prípadne nás môžete kontaktovať na ishop@dekastore.sk, +421948909864.

2.3.2 Ďalšie marketingové aktivity na internete
Na webovej stránke dekastore.sk môžeme využívať služby spoločností Google, Adform a iných poskytovateľov online reklamy. Poskytovatelia reklamy zvyčajne ako nezávislí správcovia osobných údajov pomocou súborov cookie a podobných technológií zhromažďujú údaje o vašej navigácii na webovej stránke dekastore.sk, aby vám mohli poskytovať relevantnú internetovú reklamu na webovej stránke dekastore.sk, iných webových stránkach a/alebo iných internetových reklamných kanáloch (sociálne siete, mobilné aplikácie, internetové vyhľadávače atď.).

Zhromažďovanie a spracovanie navigačných údajov na webovej stránke dekastore.sk sa vykonáva na základe vášho súhlasu, ktorý môžete udeliť alebo odvolať prijatím alebo odmietnutím cielených (komerčných) súborov cookie. Viac informácií o reklamných partneroch dekastore.sk a nimi používaných súboroch cookie a možnosť spravovať nastavenia cielených (komerčných) súborov cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie dekastore.sk.

2.4 Zohľadnenie vašich požiadaviek a iných otázok
Keď nás kontaktujete s prosbou o pomoc, kladiete nám otázky, posielate žiadosti, spätnú väzbu, sťažnosti atď., spravidla nám poskytujete svoje osobné údaje.

Tieto údaje používame na správne a objektívne vybavenie vašich žiadostí alebo otázok, aby sme vám poskytli potrebné informácie, odpovedali na vaše otázky alebo vybavili vaše žiadosti alebo otázky. Údaje z vašich žiadostí, požiadaviek a iných dopytov môžeme použiť aj na ochranu našich práv a záujmov, ak by sa na základe vašej žiadosti, požiadavky alebo iných dopytov začal právny spor alebo ak by bolo možné, že takýto spor vznikne.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Vaše identifikačné a kontaktné údaje;

Vaše komunikačné informácie;

Ďalšie informácie potrebné na spracovanie vašej žiadosti alebo dopytu.

 • Plnenie našej zákonnej povinnosti reagovať na požiadavky a otázky zákazníkov;
 • Plnenie zmluvy, ak sa vaša žiadosť alebo otázka týka zmluvy a/alebo jej plnenia;
 • Náš oprávnený záujem chrániť vaše práva a záujmy, keď nás kontaktujete so sťažnosťou alebo reklamáciou, keď sa začal alebo sa pravdepodobne začne právny spor.

Počas doby, keď sa zaoberáme vašou žiadosťou alebo otázkou a poskytujeme na ňu odpoveď, a počas ďalších 2 rokov po vyriešení otázky.

Ak na základe vašej žiadosti, požiadavky alebo iného dopytu vznikne právny spor alebo je pravdepodobné, že spor vznikne, môžeme vaše údaje uchovávať dlhšie - až do uplynutia zákonnej lehoty na podanie sťažnosti alebo premlčacej lehoty a/alebo do nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia.

2.5. Analýza a štatistika na analýzu, rozvoj a zlepšenie činnosti
Chceme, aby používanie webovej stránky dekastore.sk bolo čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie, aby naše služby boli pre zákazníkov relevantné a užitočné a aby bol zákaznícky zážitok čo najlepší. Preto s cieľom rozvíjať a zlepšovať našu činnosť permanentne analyzujeme, ako klienti používajú webové stránky dekastore.sk a služby dekastore.sk, a spracúvame ich údaje uvedené nižšie.

Je dôležité poznamenať, že pri vykonávaní analýz a štatistík spracúvame neosobné údaje a nespracúvame vaše kontaktné ani iné osobné údaje. Inými slovami, analýzy a štatistiky neidentifikujú žiadneho konkrétneho používateľa, nie sú prepojené s inými identifikovanými údajmi používateľov a nie sú kombinované do súborov údajov pre konkrétneho používateľa.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov

Súhrnné navigačné údaje na webovej stránke dekastore.sk.

Súhrnné údaje o nákupoch zákazníkov;

Súhrnné údaje z prehľadávania informačných bulletinov a iných oznámení;

Súhrnné údaje o komunikácii so zákazníkmi.

Analýzu a štatistiku vykonávame a údaje na tieto účely zhromažďujeme a spracúvame len na základe vášho súhlasu. Súbory cookie pre analýzu a štatistiku môžete kedykoľvek prijať alebo odmietnuť príslušnou zmenou výberu súborov cookie uvedeného vyššie. Uchovávame len toľko údajov, koľko je potrebné na účely definované v tejto časti.

Na webovej stránke dekastore.sk môžeme využívať nástroje Google Analytics a/alebo iných poskytovateľov služieb analýzy webových stránok. Služba Google Analytics a iné analytické nástroje zhromažďujú navigačné údaje pomocou súborov cookie a podobných technológií. Zvyčajne však cookies Google Analytics a/alebo iných podobných nástrojov na stránke dekastore.sk fungujú ako cookies kontrolované prvou stranou, t. j. nami.

Navrhovaná oprava: analytické a štatistické údaje o návštevách a používaní webovej stránky dekastore.sk zhromažďujeme a používame len na základe vášho súhlasu, aby sme mohli vyhodnotiť účinnosť našich služieb a/alebo marketingových kampaní a prijať dôležité rozhodnutia o rozvoji a zlepšovaní našich aktivít, ako je rozvoj sortimentu dekastore.sk, rozvoj našich služieb, zlepšovanie webovej stránky dekastore.sk. Ak však nesúhlasíte s inštaláciou analytických súborov cookie, môžete ich vo svojom webovom prehliadači odmietnuť, ako je uvedené v zásadách používania súborov cookie na webovej stránke dekastore.sk.

2.6 Informácie o spracovaní údajov z videodohľadu
Vo vnútri aj vonku outletových predajní "dekastore.sk" sú nainštalované monitorovacie kamery, ktoré zaznamenávajú a nahrávajú obraz, ktorý sa dostane do zorného poľa kamier. Videozáznamy je možné prezerať len v prípadoch nehôd so Zákazníkmi a Zamestnancami, v prípadoch straty, poškodenia alebo zničenia hmotného majetku, v prípadoch konfliktov (incidentov) medzi Zákazníkmi a Zamestnancami. Videozáznamy môžu prezerať len zodpovedné osoby - osoby riadne poverené vedúcim "dekastore.sk", ktoré sú oboznámené s požiadavkami právnych predpisov upravujúcich ochranu Osobných údajov a zaväzujú sa ich dodržiavať oproti podpisu alebo iným spôsobom preukazujúcim skutočnosť oboznámenia a povinnosti. Záznamy z videokamier môžu byť poskytnuté tým zainteresovaným osobám, ktorých sa incident týka, napr. orgánom činným v trestnom konaní a úradníkom, poisťovniam, návštevníkom (ak ide o poškodenie ich majetku alebo incident súvisí s poškodením zdravia). V týchto prípadoch sa údaje poskytujú až po uistení sa, že na ich poskytnutie existuje riadny právny základ.

Aby spoločnosť "dekastore.sk" mohla uplatniť oprávnený záujem v záujme bezpečnosti osôb, ich zdravia a verejného poriadku, spracúvame tieto údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov Právny základ Ako dlho nám trvá spracovanie údajov
Váš obraz ako tváre Potreba snahy o realizáciu oprávnených záujmov spoločnosti "dekastore.sk", ochrana osôb v outletových predajniach "dekastore.sk", ich zdravia a verejného poriadku, ako aj ochrana hmotného majetku (článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Videozáznamy sa uchovávajú maximálne 180 kalendárnych dní a po uložení nových videozáznamov na médiá sa automaticky vymažú, pokiaľ neexistuje dôvod domnievať sa, že bol zaznamenaný priestupok, trestný čin alebo iný nezákonný čin (až do ukončenia príslušného vyšetrovania a/alebo preskúmania prípadu).

2.7 Profilovanie a automatické rozhodovanie
Aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a poradenstvo (bod 2.2.2 Zásad ochrany osobných údajov), marketingové ponuky na mieru (bod 2.3.1 Zásad ochrany osobných údajov) a/alebo aby sme vám mohli poskytovať výhody DEKASTORE CLUB-u (bod 2.2.3 Zásad ochrany osobných údajov), používame automatizovanú analýzu údajov a rozhodovanie vrátane profilovania. To znamená, že pomocou automatizovaných prostriedkov zhromažďujeme a analyzujeme vaše údaje spracované na príslušný účel a vytvárame predpoklady a predpovede o tom, aký obsah a/alebo oznámenia môžu byť pre vás relevantné. Aby sme lepšie spoznali svojich zákazníkov, ich potreby a záľuby, môžeme tiež kategorizovať zákazníkov na základe rôznych charakteristík (napr. veku, polohy, navigačných a/alebo nákupných zvyklostí atď.)

Tieto automatizované analýzy, profilovanie a rozhodovacie činnosti nám umožňujú efektívnejšie spracúvať informácie, ktoré máme o našich zákazníkoch, a dosahovať vyššie uvedené konkrétne ciele, t. j. prispôsobovať obsah, odporúčania a/alebo ponuky vašim potrebám a vášňam. Tieto činnosti nie sú samostatným účelom spracúvania údajov, nemajú na vás žiadny významný vplyv, a preto pre vás z nich nevyplývajú žiadne právne dôsledky.

3. MÁM PRÁVO NESÚHLASIŤ so spracovaním svojich osobných údajov a s používaním webovej stránky DEKASTORE.sk?
Máte právo odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov, ktoré je založené na vašom súhlase. Napríklad môžete kedykoľvek nesúhlasiť so spracovaním svojich údajov na účely priameho marketingu odmietnutím takýchto marketingových oznámení.

Ak sa však osobné údaje spracúvajú na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy (napr. vaša objednávka) a/alebo poskytnutia požadovanej služby dekastore.sk (napr. poskytnutie výhod "DEKASTORE CLUB"), nemohli by ste podať objednávku alebo využiť príslušnú službu, ak by ste neposkytli príslušné osobné údaje alebo ak by ste nesúhlasili so spracovaním.

4. KOMU SA POSKYTUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný produkt alebo službu, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť tretím stranám. Vaše osobné údaje odovzdávame len v prípade, ak je to nevyhnutné na riadne vybavenie vašej objednávky a/alebo poskytnutie príslušnej služby.

Vaše osobné údaje budú odovzdané poskytovateľom služieb. Vaše osobné údaje sa prenášajú poskytovateľom služieb, ako sú doručovacie spoločnosti, call centrá a iné spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre dekastore.sk. Tieto subjekty vystupujú ako správcovia údajov dekastore.sk, sú starostlivo vyberané a pri spracúvaní osobných údajov musia dodržiavať pokyny a požiadavky stanovené dekastore.sk v zmluve o spracúvaní údajov alebo inak.

V prípadoch súdneho konania a v ďalších prípadoch stanovených zákonom môžu byť vaše osobné údaje odovzdané štátnym orgánom spôsobom stanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Vaše osobné údaje budú prenesené mimo EHP, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Údaje sa prenášajú len našim dôveryhodným partnerom, ktorí vám poskytujú naše služby, a
 • Podpísali s takýmito partnermi zmluvy o spracovaní údajov v súlade so štandardnými podmienkami spracovania údajov schválenými Európskou komisiou, ktorými zabezpečujú bezpečnosť vašich osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami, alebo
 • Európska komisia rozhodla o vhodnosti štátu, v ktorom má náš partner sídlo, t. j. že je zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti.

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie konkrétnych účelov, na ktoré sa údaje zhromažďujú.

Obdobia uchovávania údajov na jednotlivé účely spracovania údajov sú podrobne uvedené v časti 2 týchto zásad ochrany osobných údajov.

Dlhšie uchovávanie osobných údajov, ako je stanovené v Zásadách ochrany osobných údajov, sa môže vykonať len vtedy, ak:

 • Existuje dôvodné podozrenie, že došlo k pochybeniu, ktoré je predmetom vyšetrovania;
 • Vaše údaje sú potrebné na správne vybavenie sporu, sťažnosti;
 • Ak sú tieto údaje potrebné na zaistenie bezpečnosti webovej stránky dekastore.sk, napríklad ak sa zistí podozrivé konanie návštevníka alebo zákazníka a pod;
 • Ak existujú osobitné dôvody, podmienky alebo prípady stanovené v právnych predpisoch.

6. AKO SI PREČÍTAŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ DEKASTORE.SK SPRACÚVA?
Máte právo oboznámiť sa so svojimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame. So svojimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sa môžete oboznámiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zaslaním žiadosti e-mailom na adresu: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktujte nás na adrese +421948909864.

7. AKO MÔŽEM ZMENIŤ/VYJASNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Ak zistíte, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, a chcete ich zmeniť alebo objasniť, môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • V časti "Upraviť profil" svojho osobného konta;
 • Kontaktujte nás e-mailom: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktovaním nás telefonicky: +421948909864.

8. MÔŽEM VÁS POŽIADAŤ O VYMAZANIE MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Máte právo požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje a zničili ich, ak existuje aspoň jedna z nasledujúcich okolností

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • Odvoláte súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie údajov, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 • Podali ste námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu a vaše záujmy v konkrétnom prípade prevažujú.

Je nám však ľúto, že vaše osobné údaje nebudú z našej databázy vymazané, ak po prijatí vašej žiadosti zistíme, že:

 • Vaše osobné údaje sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 • Ste neodvolali svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase;
 • Spracovanie údajov je nevyhnutné z dôvodu našich oprávnených záujmov a vaše záujmy neprevažujú;
 • Spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Vaše osobné údaje sme povinní spracúvať na základe platných právnych predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

O vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať týmito spôsobmi:

 • Kontaktujte nás e-mailom: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktovaním nás telefonicky: +421948909864.

Ak chcete vymazať svoj osobný účet na dekastore.sk, môžete to urobiť sami v časti účtu "Upraviť profil" - "Vymazať účet".

9. MÔŽEM OBMEDZIŤ SVOJE PRÁVO NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Máte právo obmedziť nám spracovanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíte spracúvanie vašich osobných údajov, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, s výnimkou uchovávania osobných údajov. Spracúvanie vašich osobných údajov môžete obmedziť aspoň v jednom z nasledujúcich prípadov:

 • Vaše osobné údaje sú nepresné (spracovanie osobných údajov v tomto prípade bude obmedzené, kým sa neoverí presnosť údajov);
 • Spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné, ale nesúhlasíte s ich vymazaním;
 • dekastore.sk už nepotrebuje vaše osobné údaje na stanovené účely, ale sú potrebné na uplatnenie, splnenie a obhajobu právnych nárokov;
 • Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva, ak namietate proti takémuto spracúvaniu osobných údajov (spracúvanie bude na tomto základe obmedzené, kým sa neoverí, či dôvody, pre ktoré spracúvame vaše osobné údaje, prevažujú nad vašimi).

Spracovanie svojich osobných údajov môžete obmedziť týmito spôsobmi:

 • Kontaktujte nás e-mailom: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktovaním nás telefonicky: +421948909864.

10. ČO ZNAMENÁ PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV? AKO HO MÔŽEM UPLATNIŤ?
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, v systematickom, bežne používanom, strojovo čitateľnom a interaktívnom formáte. Ak je to technicky možné a na vašu žiadosť, tieto údaje môžu byť zaslané priamo inej osobe, ktorú ste určili.

Žiadosť o poskytnutie alebo postúpenie osobných údajov v systematickom formáte môžete podať týmito spôsobmi:

 • Kontaktujte nás e-mailom: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktovaním nás telefonicky: +421948909864.

11. AKO MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ O UPLATNENIE SVOJICH PRÁV?
Žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete podávať týmito spôsobmi:

 • Kontaktujte nás e-mailom: ishop@dekastore.sk;
 • Kontaktovaním nás telefonicky: +421948909864.

V našom systéme vás identifikujeme podľa vašej e-mailovej adresy. Keď nám posielate žiadosť jedným z týchto spôsobov, vždy uveďte svoju e-mailovú adresu, na ktorej sa zhromažďujú informácie, o ktoré žiadate. Ak e-mailovú adresu neuvediete alebo ak sa nebude zhodovať s e-mailovou adresou osoby, ktorá žiadosť podáva, nebudeme vás môcť správne identifikovať a poskytnúť informácie, ktoré požadujete, ani splniť vašu žiadosť.

Pre vaše pohodlie poskytujeme formuláre žiadostí, ktoré nájdete po pripojení k profilu vášho osobného účtu v editačnom prostredí.

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené, môžete sa obrátiť na Štátny inšpektorát pre ochranu osobných údajov, aby ochránil vaše práva.

12. SÚBORY COOKIE.
Na webovej lokalite a v mobilnej aplikácii používame súbory cookie a podobné technológie, ako sú pixelové značky, webové majáky, jasné súbory GIF atď. (ďalej spoločne len "súbory cookie"). Súbory cookie nespôsobujú žiadnu škodu na vašom počítači alebo zariadení. Pomáhajú nám zabezpečiť prevádzku a funkčnosť našej webovej stránky, poskytovať vám služby dekastore.sk, zhromažďovať analytické a štatistické informácie o navigácii na webovej stránke, vykonávať reklamu a marketing.

Viac informácií o súboroch cookie a ich používaní nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

product